Бюро технічної інвентаризації

Бюро технічної інвентаризації

files/photos/Komunalni pidprijemstva/BTI/1.jpg

Рахівське районне  “Бюро технічної інвентаризації», утворене у відповідності до Розпорядження представника Президента України від 30.07.1993 р. №183 “Про утворення районного госпрозрахункового бюро технічної інвентаризації ”, згідно рішення Рахівської районної ради від 30.06.2004 р. №246 “Про хід виконання рішення районної ради від 10.07.1998 р. №21 “Про повноваження щодо управління майном спільної власнос

 

ті територіальних громад сіл, селищ та м. Рахова” є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Рахівського району,  входить до сфери управління  органу, якому передано повноваження щодо управління комунальними підприємствами Рахівської районної ради.

Засновником Підприємства є Рахівська районна рада.

 

Мета і предмет діяльності Підприємства

Метою створення Підприємства є здійснення господарської діяльності для задоволення потреб територіальних громад сіл, селищ, міста Рахівського району, потреб фізичних та юридичних осіб в наданні  послуг, пов’язаних із технічною інвентаризацією, паспортизацією та оцінкою об’єктів нерухомого майна, державною реєстрацією прав власності незалежно від форми власності,  отримання прибутку у порядку, передбаченому чинним законодавством.

Основними напрямками предмету діяльності є:

– технічна інвентаризація, паспортизація та оцінка житлових та не житлових будинків   місцевих рад, державних, кооперативних та громадських організацій, підприємств та установ при проведенні ними приватизації житлового та нежитлового фондів;

–  участь у виконанні рішень виконкомів місцевих рад, організацій, підприємств та установ при проведенні ними приватизації житлового та нежитлового фонду;

– технічна інвентаризація і оцінка інженерних споруд, мереж водопроводу, каналізації, шляхів, теплофікаційних установок, електричних станцій і мереж.

– реєстрація документів про право власності на житлові та нежитлові будівлі, що належать місцевим Радам, державним, кооперативним і громадським установам, підприємствам, установам і організаціям, незалежно від форм власності, а також будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, які належать громадянам на праві приватної власності;

– проведення підготовчих робіт для оформлення документів про право власності на будинки при відсутності правовстановлюючих  документів , передбачених діючими нормами права;

-систематична реєстрація поточних змін у складі, стані вартості об’єктів, проінвентаризованих та зареєстрованих в  Підприємстві.

– виготовлення за дорученням судових органів , місцевих Рад, експертних (оціночних) висновків при розгляді спорів власників та співвласників будинків про розподіл будинку, встановлення порядку користування ним.

– проведення підготовчих робіт, що пов’язані з вилученням будинків із складу будинковолодінь;

– організація і проведення робіт по обліку самовільного будівництва житлових будинків та обліку безгосподарних будинків;

– статистична розробка і облік даних технічної інвентаризації житлового фонду;

– збереження, поновлення та поповнення матеріалів технічної інвентаризації та правової реєстрації;

– виконання робіт з експертної оцінки майна, майнових прав, бізнесу, обладнання, нематеріальних активів;

– оцінка об’єктів права інтелектуальної власності;

– консультаційні, в тому числі маркетингові, юридичні та інші інформаційні послуги;

– надання у межах своїх технічних і кадрових можливостей послуг: посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб’юторських послуг виробничого та невиробничого характеру;

– здійснення спільної підприємницької діяльності (за погодженням із Засновником) з  суб’єктами підприємницької діяльності, включаючи створення спільних підприємств різних видів та форм, проведення спільних господарських операцій, здійснення будь-якого іншого виду діяльності незабороненого законодавством України відповідно до отриманих дозволів і ліцензій.

Для забезпечення мети і предмету своєї діяльності Підприємство:

– готує відповідні проекти рішень та розпоряджень органів місцевого самоврядування та їх виконкомів, пов’язаних з питанням технічної інвентаризації та правової реєстрації;

– за дорученням органів місцевого самоврядування та їх виконкомів здійснює представництво від відповідних виконкомів рад, їх виконкомів, житлово-комунальних органів з питань технічної інвентаризації, оцінки, переоцінки основних житлово-комунальних фондів в державних, громадських установах і організаціях;

– вивчає і впроваджує у виробництво передовий досвід роботи по науковій організації праці;

– виготовляє та видає відповідним власникам основних житлово-комунальних фондів, користувачам земель та іншим зацікавленим особам копії інвентаризаційно-технічної документації, а також довідки та виписки;

– розглядає скарги організацій, підприємств, установ та окремих громадян по питаннях, пов’язаних з технічною інвентаризацією та правовою реєстрацією;

– організовує семінари, лекції і інші форми підготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства, відповідальних осіб органів місцевого самоврядування;

– вирішує питання матеріально-технічного забезпечення і впровадження нової техніки.

 

На протязі  січня – травня 2011 року  підприємство працює  в складі  11- х осіб, а саме  директора , заступника директора , головного бухгалтера,  провідного інженера , інженера 1 категорії, інженера 11 категорії, інженера, юриста-реєстратора ,  категорії, архіваріуса, водія.

 

Директор – Харбака Надія Йосипівна

Головний бухгалтер – Копач Оксана Вікторівна

Провідний інженер з інвентаризації нерухомого майна – Ковбаснюк Надія Миколаївна

Інженер з інвентаризації нерухомого майна 1 категорії – Козурак Степан Степанович

Інженер –  Богуняк Михайло Михайлович

 

 

Контакти:

м. Рахів, вул. Миру, 30.

тел. (03132) 2-12-09