Порядок заготівлі природних рослинних ресурсів

Порядок заготівлі природних рослинних ресурсів місцевого значення на території району

Порядок

заготівлі природних рослинних ресурсів

місцевого значення на території району

 

Порядок заготівлі природних рослинних ресурсів місцевого значення на території району (далі по тексту – Порядок) розроблений відповідно до пункту 22 частини першої  статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 30 Лісового кодексу України, статей 10, 11 Закону України “Про рослинний світ”, статей 15, 19, 43 Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища”, Закону України “Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.09 № 526 “Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”, з метою посилення контролю в галузі охорони, збереження, раціонального використання природних рослинних ресурсів місцевого значення, контролю за повнотою сплати платежів до бюджетів.

Заготівля  природних ресурсів місцевого значення (дикорослі ягоди, плоди, гриби, соки, лікарська сировина та інше) в порядку спеціального використання проводиться на основі лімітів, затверджених обласною державною адміністрацією та дозволів на спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення виданих районною радою.

Дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення на території району (далі по тексту – дозвіл) надається на підставі рішень районної комісії по наданню суб‘єктам господарської діяльності погоджень на право заготівлі та закупки в населення природних рослинних ресурсів місцевого значення та підписується головою районної ради або його уповноваженим заступником з терміном до кінця року (додаток 1).

Для отримання дозволу суб’єкт  господарювання  або  уповноважена ним особа подає державному   адміністратору,   який   здійснює   прийом  суб’єктів
господарювання в дозвільному центрі райдержадміністрації, заяву встановленої форми. До заяви додаються документи визначені в додатку 3. Протягом 10 робочих днів суб‘єкт господарської діяльності отримує дозвіл або обґрунтовану відмову у наданні дозволу.

Районна комісія по наданню суб‘єктам господарської діяльності погоджень на право заготівлі та закупки в населення природних рослинних ресурсів місцевого значення утворюється спільним розпорядженням голів районної ради та райдержадміністрації, до її складу включають представників районної ради, райдержадміністрації, постійних лісокористувачів, державної податкової інспекції в Рахівському районі та інші зацікавлені служби.

До компетенції районної комісії належать питання:

–   розгляд заяв суб‘єктів господарської діяльності та надання пропозицій  районній раді щодо надання  (чи не надання) суб’єктам господарської діяльності дозволів на спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення на території району;

–   повідомлення органів місцевого самоврядування про надання дозволів  суб’єктам господарської діяльності, які здійснюватимуть заготівлю на їх територіях ;

–   розробка пропозицій щодо розмірів ставок середніх закупівельних цін на лісові ресурси місцевого значення та ставок збору за заготівлю (закупівлю);

– в разі порушення суб’єктами господарювання чинного законодавства в частині охорони навколишнього природного середовища та несплати ними належних платежів до бюджету, надання пропозицій районній раді щодо призупинення дії дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення;

–   розглядати інші питання пов‘язані з заготівлею другорядних лісових ресурсів місцевого значення в районі.

Постійні лісокористувачі Рахівського району: ДП „Рахівське лісове дослідне господарство”, ДП „Ясінянське лісове мисливське господарство”, ДП „Великобичківське лісове мисливське господарство”, Карпатський біосферний заповідник на підставі дозволу видають лісовий квиток на заготівлю природних рослинних ресурсів місцевого значення.

Міська, селищна та сільські ради з метою повноти сплати необхідних платежів до місцевих бюджетів:

–   забезпечують контроль та облік за об’ємами заготівлі дикоростучих в розрізі кожної організації та пункту заготівлі на підпорядкованих територіях з щомісячним (до 1 числа наступного за звітним місяця) та щоквартальним (до 5 числа наступного місяця за звітним кварталом) інформуванням районної комісії;

–   здійснюють контроль за наявністю у заготівельному пункті документів згідно додатку 4;

–   в разі встановлення порушень повідомляють районну комісію;

–   інформують про роботу несанкціонованих заготівельних пунктів державну податкову інспекцію в Рахівському районі, районну комісію, РВ УМВС України в Закарпатській області та постійних лісокористувачів.

Заготівельні організації, підприємці зобов’язані:

–   подати в районний дозвільний центр райдержадміністрації заяву про надання дозволу та необхідні документи (додаток 3);

–   оформити трудові угоди із заготівельниками з числа місцевого населення, згідно відкритих пунктів заготівлі;

–   забезпечити  у кожному заготівельному пункті наявність необхідних документів (додаток 4);

–   забезпечити закупівлю природних рослинних ресурсів по відомостях, які представляти на вимогу представника податкового органу, члена районної комісії, а також уповноваженого представника відповідної сільської ради;

–   до 1 грудня подати звіт про обсяги закуплених (заготовлених) природних рослинних ресурсів місцевого значення та сплату податку з доходу фізичних осіб (додаток 5).

Державна податкова інспекція в Рахівському районі здійснює контроль за сплатою необхідних платежів, завіряє державною податковою інспекцією в Рахівському районі розрахунку збору цих природних рослинних ресурсів (додаток 2). Збір зараховується до місцевого бюджету тієї місцевої ради на території, якої здійснюється заготівля.

Рахівський районний відділ управління внутрішніх справ України в Закарпатській області, ДПІ в Рахівському районі та постійні лісокористувачі повинні своєчасно реагувати на несанкціоновану заготівлю природних рослинних ресурсів, роботу заготівельних пунктів на території району.

Рахівський РВ УМВС України в Закарпатській області повинен здійснювати контроль за дотриманням вищезазначених умов при транспортуванні природних рослинних ресурсів у районі.

 

Скачати додатки 1, 2, 3, 4, 5.

Середні закупівельні ціни на природні рослинні ресурси місцевого значення в Рахівському районі на 2011 рік

Рішення “Про надання дозволів на право закупки у населення району природних рослинних ресурсів місцевого значення” із додатками