Успішне виконання Обласної програми дасть змогу забезпечити житлом 30 молодих сімей

На розгляд депутатів облради вноситься проект рішення „Про  внесення  змін  до  Обласної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки”.

Як наголошується в пояснювальній записці, враховуючи складність житлової проблеми та визнаючи безумовний пріоритет держави, виникає необхідність залучення до її вирішення не тільки  державних інституцій, але й населення, інших суб’єктів ринкових відносин, а також координації та підтримки роботи в цілому на рівні обласної ради та адміністрації. Вирішення поставленого завдання передбачається здійснювати програмним засобом.

В Закарпатській області станом на 1 січня 2017 року  на обліку, що потребують покращення житлових умов, перебувають 6000 сімей та одиноких громадян.

Головною метою програми є створення належних умов для розв’язання житлової проблеми,  підвищення рівня соціально-побутового та економічного становища молодих сімей, їх гармонійного розвитку як одного з чинників становлення та самореалізації молоді в інтересах суспільства і держави.

Більш оптимальним вважається спосіб розроблення і виконання Державної програми забезпечення молоді житлом, що дасть змогу більш ефективно впровадити механізм забезпечення житлом,  забезпечить більш економічну доступність розвитку будівельної галузі та сприятиме появі позитивних тенденцій у динаміці змін демографічної ситуації країни.

Проблему передбачається розв’язати шляхом:   нормативно-правового удосконалення існуючого механізму пільгового довгострокового кредитування  будівництва (реконструкції) і придбання житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян, а також механізму залучення у молодіжне житлове будівництво інвестицій;   зменшення вартості будівництва житла для молоді;

встановлення під час розрахунку розміру пільгового кредиту молоді, що надається за рахунок коштів державного бюджету та місцевих бюджетів, нормативної площі в розмірі 21 кв. метр загальної площі житла на одну особу  та додатково 20 кв. метра на сім’ю;  розвитку різних форм участі молоді в організації будівництва (придбання) житла.

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету і обласного бюджету та інших не заборонених законодавством джерел, у тому числі власних коштів громадян.

Середня норма забезпечення житлом сім’ї з трьох осіб становить 62,5 кв. метра. Враховуючи те, що станом на 1 січня 2017 року кількість молодих сімей та одиноких молодих громадян, які перебувають на квартирному обліку по Закарпатській області складає 109, а програма дає можливість забезпечити 30, та взявши до уваги те, що середня вартість надання кредитів на одну сім’ю складає 552 тис. гривень, загальна кількість коштів із обласного бюджету  (у тому числі  інших) складатиме 16,77 млн. гривень до 2017 року включно. При повному фінансуванні Програми обсяг введеного житла в розрізі років до 2017 року буде складати 2,37 тис. кв. метра.

Відповідно до розробленої програми органи місцевого самоврядування зацікавлені в подоланні житлових проблем в Закарпатській області, а особливо більш вразливих верств населення – це молодих сімей та одиноких молодих громадян.

Враховуючи велику кількість звернень молодих громадян щодо надання їм житла, проблема не потребує громадського обговорення, а потребує конкретних дій з боку держави.

Тож, успішне виконання програми дасть змогу забезпечити житлом 30 молодих сімей  та одиноких молодих громадян, збудувати 2,37 тис. кв. метрів  житла.

Прес-служба Закарпатської облради

Вам також має сподобатись...